Action Kids

Julemanden i blåt

En helt almindelig mandag i november kom julemanden forbi Otterup med gaver til ALLE
børnehaverne i Nordfyns Kommune. ACTIONkasser fra A.P. Møller Fonden og en anonym mæcen
blev afleveret til Maiken Olsen, som blev meget glad. Ho Ho Ho!